II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

W piątek, 5 kwietnia 2019 r., w Sali Rady Wydziału Pedagogicznego w Uniwersytecie Rzeszowskim obyło się drugie spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej  Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Zespołem kieruje  prof. APS dr hab. Maciej Tanaś, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz kierownik Zakładu Edukacji Medialnej APS w Warszawie.

Przybyłych na spotkanie gości powitał Pan Prof. UR dr hab. Wojciech Walat, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Swoje krótkie wystąpienie odniósł do edukacji medialnej, podkreślając jej ogromne znaczenie w procesie kształcenia nauczycieli i uczniów. Wyraźnie zaakcentował, iż: Przedmiotem badań teorii edukacji medialnej jest ogół zjawisk pedagogicznych, jakie wiążą się z procesami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w związku ze wspomaganiem rozwoju wychowanków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Gospodarzem spotkania był Pan Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski, dziekan Wydziału Pedagogicznego, który wyraził swoje zadowolenie, ponieważ do Rzeszowa przyjechali pracownicy nauki z całej Polski. Gościliśmy reprezentantów z: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Po części powitalnej Pan Prof. dr hab. Maciej Tanaś omówił sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN. Następnie poprosił wszystkich do udziału w badaniach „The Ten Big Questions about ICT in Education” (10 wielkich pytań o zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji). Badanie ma na celu zapoznanie się z opinią ekspertów na temat miejsca technologii cyfrowej w nowoczesnej edukacji, jej potencjału do przeprowadzenia zmiany w myśleniu o kształceniu, oraz innych problemów, które stawia przed nami nowoczesna technologia. Następnie Pan Profesor przypomniał, że  ważnym zadaniem Zespołu jest przygotowanie do końca października 2019 roku ekspertyzy dotyczącej stanu pedagogiki medialnej w Polsce w świetle istniejących cyberzagrożeń, jak i włączenie do edukacji szkolnej i uniwersyteckiej nowych mediów i komunikatorów społecznych.

Przybyli na spotkanie naukowcy obradowali w czterech zespołach zadaniowych. Każdy zespół ma do opracowania inny obszar badawczy:

Zespół I. Stan pedagogiki medialnej w Polsce – mapy pól badań podejmowanych w ośrodkach akademickich.
Zespół II. Działania wspierające rozwój młodych uczonych w zakresie pedagogiki medialnej.
Zespół III. Rekomendacje dla MEN dotyczące realizacji edukacji medialnej w szkołach.
Zespół IV. Rekomendacje dla MNiSW dotyczące potrzeby kształcenia uzupełniającego nauczycieli w zakresie pedagogiki medialnej.

Podczas spotkania został zatwierdzony Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, który przygotowała Pani prof. dr hab. Małgorzata Makiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Profesor zgłosiła pierwszy wniosek o przyznanie patronatu dla przedsięwzięcia:

Opera matematyczna „Paradoksalny rozkład sfery”, scenariusz, muzyka i reżyseria: Roman Kołakowski.

Bardzo ciekawym punktem spotkania był prezentacja realizacji edukacji medialnej na Wydziale Pedagogicznym przygotowana przez studentki z Koła Naukowego „MATRIKS”(Karolina Muszyńska, przewodnicząca Koła i Hanna Miciuda, zastępca) działającego  przy Katedrze Pedagogiki Medialnej. Studentki przedstawiły sprawozdanie z realizacji projektu badawczego pt. „Bezpieczeństwo młodzieży w mediach społecznościowych”, który przygotowały pod kierunkiem Pana dra Jakuba Czopka i Pani mgr Marleny Pieniążek.  Zademonstrowały zaprojektowaną przez siebie medialną grę dydaktyczną, która wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród naukowców.

Odpowiedzialni za sprawy merytoryczne i organizacyjne całego przedsięwzięcia byli: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska, Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej oraz Prof. UR dr hab. Janusz Miąso, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Spraw Studenckich.

W tym miejscu składamy ogromne podziękowania dla pracowników Katedry Pedagogiki Medialnej za ogromną pomoc przy organizacji całego spotkania.

Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska
Zdjęcia: mgr Grzegorz Polański, mgr Piotr Karaś

Prof. Maciej Tanaś, Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN oraz Prof. Marta Wrońska

Zobacz cała galerię – tutaj

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN została wyłączona

„Co w mowie piszczy”

Co w mowie piszczy?

Poniższy zbiór ciekawostek o historii naszego języka, współczesności, poprawności oraz zawiłościach jest zapisem audycji „Co w mowie piszczy” o języku polskim, autorstwa dr hab. Katarzyny Kłosińskiej, prezentowanych na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Rok „DWUTYSIĘCZNY PIĘTNASTY” to BŁĄD

Mówimy tylko i wyłącznie „rok DWA TYSIĄCE któryś tam”. „Dwutysięczny” rok był tylko jeden – 2000. Każdy kolejny będzie rokiem DWA TYSIĄCE pierwszym, drugim itd. Nasze prawnuki będą żyć w 2105, czyli w DWA TYSIĄCE sto piątym, tak jak nasi przodkowie żyli w 1105, czyli w TYSIĄC sto piątym. Bo przecież nie powiemy „w tysięcznym setnym piątym”. Tak samo, na pytanie „który jesteś na liście?” odpowiadamy: „tysięczny”, ale kolejna osoba powie już „tysiąc pierwszy”.

Continue reading

Posted in Katedra | Możliwość komentowania „Co w mowie piszczy” została wyłączona

CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku.

Na stronie Konferencji znalazła się następująca informacja:

Starożytni nie dzielili obszarów ludzkiej aktywności na naukę, sztukę i technikę tak ostro, jak zwykli czynić to współcześni. Łacińska ars i greckie téchnē także oznaczały to samo – sztukę wytwarzania czegoś według wytyczonych reguł i wiedzę, jak wytwarzać. Dopiero późne czasy nowożytne przyniosły radykalną zmianę tego sposobu myślenia, oddzielając sztukę (ars) od rzemieślnictwa, ale także od nauki, z którą tak silnie wiązali ją jeszcze artyści renesansowi. Nauka i sztuka zaczęły być postrzegane jako przeciwstawne sobie – nauka dążąca do poznania wiedzy pewnej, tworząca struktury i systemy reguł, szukająca jednoznaczności; sztuka – zjawisko wieloznaczne, migotliwe, łamiące schematy i wymykające się definicjom. Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku została wyłączona

Zajęcia komputerowe dla Seniorów – zakończenie roku akademickiego 2017/2018

Dziś, 7 czerwca 2018 r. zakończyliśmy kolejny rok akademicki ze Słuchaczami III Wieku. Przez cały rok działaliśmy według słynnej koncepcji: uczyć się, aby wiedzieć (wiedza); uczyć się, aby działać (umiejętności); uczyć się, aby być (system wartości i postaw); uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi. Starzenie nie musi być równoznaczne z porzuceniem wszelkiej aktywności. Przeciwnie, seniorzy mogą wnosić w życie otoczenia nowy, nieznany potencjał. I tak jest w przypadku naszych grup, to my – prowadzący: prof. Marta Wrońska i mgr Piotr Karaś czerpiemy ogrom energii od naszych wspaniałych dorosłych Studentów!! Continue reading

Posted in Aktualności, Katedra, mgr Piotr Karaś | Możliwość komentowania Zajęcia komputerowe dla Seniorów – zakończenie roku akademickiego 2017/2018 została wyłączona

Pracownicy Wydziału Pedagogicznego na Universidad de Cordoba

Dr Jakub Czopek i mgr Grzegorz Polański z Katedry Pedagogiki Medialnej oraz mgr Monika Zielińska z Zakładu Pedagogiki Szkolnej w ramach programu Erasmus+ odwiedzili Wydział Nauk Edukacyjnych (Facultad de Ciencias de la Educacion) Uniwersytetu w Kordobie w Hiszpanii. Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Pracownicy Wydziału Pedagogicznego na Universidad de Cordoba została wyłączona

Dorosły w przestrzeni medialnej

Nowoczesne technologie, w tym Internet, rewolucjonizują nasze życie. Ogromnie zmienił się nie tylko sposób pracy i rozrywki, ale wręcz sposób myślenia. Przestrzeń medialna przenikła każdy aspekt naszej codzienności. Jak zatem się w niej odnaleźć? Zwłaszcza osobie dorosłej? Jak racjonalnie korzystać z nieograniczonych możliwości mediów? Na te
i inne pytania, można było znaleźć odpowiedzi podczas konferencji „Dorosły w przestrzeni medialnej”, zorganizowanej 10 kwietnia br. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie oraz Katedrę Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dorosły w przestrzeni medialnej została wyłączona

Pracownicy Wydziału ekspertami w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Eksperci (3)Z przyjemnością informujemy, że Pan Dziekan Profesor Ryszard Pęczkowski i Pani Profesor Marta Wrońska, Kierownik Katery Pedagogiki Medialnej zostali wybrani na ekspertów Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie: pedagogika.

To duże wyróżnienie i zaszczyt dla naszego Wydziału. Należy podkreślić, iż nasi pracownicy znaleźli się w gronie takich osób, jak Prof. Bogusław Śliwerski (PAN), Prof. Zbyszko Melosik (UAM), czy ks. prof. Marian Nowak (KUL).

„Polska Komisja Akredytacyjna, zgodnie z przyjętą misją i polityką jakości, dąży do jak najlepszego i najbardziej skutecznego wykonywania powierzonych jej zadań. Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje, zapewniających wykonywanie na najwyższym poziomie obowiązków wynikających zarówno z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i dynamicznego rozwoju oferty dydaktycznej proponowanej przez uczelnie” (http://www.pka.edu.pl).

Pełna lista ekspertów Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Pracownicy Wydziału ekspertami w Polskiej Komisji Akredytacyjnej została wyłączona

Nauka Sztuka Kirenko

Właśnie ukazała się niezwykła książka autorstwa pani Prof. UR dr hab. Marty Uberman i pani dr Aleksandry Mach. Głównym bohaterem książki jest Pan Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Pan Profesor to fenomenalna osoba, która wspaniale łączy naukę ze sztuką. Dzieląc się mistrzostwem własnej wiedzy oraz akademickim doświadczeniem daje nam wiele radości i pokazuje, że można żyć godnie, mądrze i wartościowo. Autorki książki w sposób wyjątkowy i wysublimowany, miejscami wzruszający prezentują dokonania Pana Profesora Janusza Kirenki.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Nauka Sztuka Kirenko została wyłączona

IV Uniwersyteckie Kolędowanie

To już IV Uniwersyteckie Kolędowanie.  Po raz kolejny pracownicy, ich dzieci i studenci spotkali się 8 stycznia 2018 roku  w Sali Koncertowej Wydziału Muzyki na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek.

Uroczysty koncert rozpoczęli Dziekani Wydziału Muzyki: prof. UR dr hab. Mirosław Dymon i prof. zw. dr hab. Grzegorz Oliwa grający na akordeonach, dr Tomasz Zając na organach i Prorektor prof. UR dr hab. Wojciech Walat na trójkącie wykonując kolędę „Bóg się rodzi”.

 „Patronat” nad całym koncertem objęły Anioły. „Przez dzisiejszy koncert poprowadzą nas Anioły Mądrego Życia. Niech staną się naszymi życzeniami dla Państwa na ten rok” – tak rozpoczęła swoją konferansjerkę pani Renata Markowska-Kozdroń z Wydziału Muzyki. Nota bene przez cały wieczór Pani  Renata raczyła nas swoim wdziękiem, polotem i swadą. Do każdego wykonawcy został przypisany określony Anioł.

Wydział Pedagogiczny został „objęty przez skrzydła” Anioła Jasnych Relacji i Różnorodności. Tradycyjnie, także w tym roku Pan dr Janusz Boczar  skomponował przepiękną pastorałkę pt. „Świąteczny Walc”, do której również napisał słowa. Utwór wykonali pracownicy Wydziału Pedagogicznego: prof. UR dr hab. Marta Wrońska, Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej,  Prof. UR dr hab. Janusz Miąso – prodziekan Wydziału Pedagogicznego oraz z Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  dr Wojciech Motyka grający na akordeonie. Tak silną ekipę pracowników wzmocniły głosowo i wspomogły grając partie instrumentalne na skrzypcach, saksofonie i flecie nasze utalentowane studentki z pedagogiki!!!

Tutaj można obejrzeć nasz występ!

  Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania IV Uniwersyteckie Kolędowanie została wyłączona

Podsumowanie programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”

Katedra Pedagogiki Medialnej jest odpowiedzialna za realizację programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWER-SYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”
pod nazwą: „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW”. Spotkanie podsumowujące cały projekt odbędzie się 12 grudnia (wtorek) 2017 r. w  Sali Koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83.

Program spotkania

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Podsumowanie programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU” została wyłączona

Spotkanie naukowo-szkoleniowe w ramach programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”

W środę 22 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie wszystkich liderów UTW biorących udział w projekcie „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Beneficjentem projektu jest Wydział Pedagogiczny. Za całość projektu odpowiada Pan Dziekan Wydziału Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski. Koordynatorami projektu są: prof. UR dr hab. Marta Wrońska (Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej) i dr Ma-rek Hallada (Pracownik Katedry Pedagogiki Medialnej). W projekcie uczestniczą podmioty: UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim, Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, UTW Diecezji Rzeszowskiej, Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Miejscem spotkania była Sala Koncertowa Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Spotkanie naukowo-szkoleniowe w ramach programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU” została wyłączona

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Uniwersytecie w Bialymstoku

Właśnie (23-24.11.2017) trwa posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Tematem przewodnim  jest: Pedagogika Uniwersytecka wobec projektowanych zmian w ustroju szkolnictwa wyższego w Polsce. Obrady odbywają się w Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W posiedzeniu bierze udział Nasz Dziekan Pan Prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski.
Spotkanie rozpoczęła piękna uroczystość przyznania: Medalu PAN dla prof. Jerzego Niemca, wybitnego naukowca, który od ponad 45 lat związany jest z białostocką pedagogiką.

Poruszane będą następujące obszary:

  • Miejsce i rola uniwersytetów w świetle zmian społecznych i politycznych zachodzących w Polsce;
  • Sytuacja pedagogiki jako nauki w kontekście proponowanych zmian w ustroju szkolnictwa wyższego w Polsce;
  • Pedagogika u progu zmian, czy w stanie zagrożenia?
  • Pedagogika uniwersytecka wobec odpowiedzialności za realizację standardów kształcenia pedagogicznego i nauczycielskiego.

Mamy nadzieję, że Pan Dziekan przywiezie stamtąd szereg ważnych dla nas informacji.

 

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Uniwersytecie w Bialymstoku została wyłączona

eLearning Journeys – upowszechnianie dobrych praktyk płynących z e-learningu

W dniach 17-19 października w Rzeszowie odbyła się druga edycja konferencji eLearning Journeys. W konferencji uczestniczyli naukowcy, nauczyciele, przedstawiciele wyższych uczelni, firm i branży medycznej. Inicjatorem i pomysłodawcą konferencji jest Myron Cizdyn, Amerykanin o polsko-ukraińskich korzeniach, prezes firmy The BLPS Group-Gateway2Achieve. Pierwsza edycja konferencji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, zaś prelegenci byli pod wielkim wrażeniem rozwoju Podkarpacia i nowoczesnego miasta, jakim jest Rzeszów – mówi Myron Cizdyn,The BLPS Group-Gateway2Achieve, to firma branży e-learningowej. Jej działalność jest ściśle powiązana z istniejącą od 8 lat BLPS Content Connections w USA, rodzinną firmą Myrona Cizdyna. The BLPS Group-Gateway2Achieve zajmuje się tworzeniem narzędzi do edukacji on-line. Myrona i jego małżonkę poznaliśmy podczas sympozjum w Augustowie we wrześniu tego roku i tak rozpoczęła się nasza sympatyczna współpraca.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania eLearning Journeys – upowszechnianie dobrych praktyk płynących z e-learningu została wyłączona

IX AUGUSTOWSKIE SPOTKANIE NAUKOWE – EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE (prezentacje – polemiki – propozycje)

W dniach 11-13 września 2017 r. w Augustowie odbyło się   IX AUGUSTOWSKIE SPOTKANIE NAUKOWE EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE (prezentacje – polemiki – propozycje). Organizatorem Konferencji był ZAKŁAD DYDAKTYKI OGÓLNEJ WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.
… i wróciliśmy nad jeziora … tak powitała  Uczestników Konferencji Pani Prof. nadzw. dr hab. Anna Karpińska – Kierownik Naukowy Konferencji. Pani Profesor od 2008 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zespołu Dydaktyki Ogólnej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania IX AUGUSTOWSKIE SPOTKANIE NAUKOWE – EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE (prezentacje – polemiki – propozycje) została wyłączona

„Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania” – nowa książka

Właśnie ukazał się czwarty tom serii wydawniczej: Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie. Autorem książki pt.:  Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania  jest Prof. nadzw.dr hab. Ryszard Pęczkowski, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

IMG_20170825_110234

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania „Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania” – nowa książka została wyłączona

XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane

W dniach 19-21.06.2017 r. w Zakopanem w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY”, odbyło się już 23 Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”. Wydział Pedagogiczny UR był współorganizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia.

W konferencji wzięli udział Pracownicy Katedry Pedagogiki Medialnej. Niestety z ważnych przyczyn służbowych  na sympozjum nie dotarł Pan Dziekan Wydziału Pedagogicznego Prof. nadzw. dr. hab. Ryszard Pęczkowski, choć wcześniej zadeklarował swój udział i zgłosił  wygłoszenie referatu na temat: Osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych pracujących w systemie klas łączonych.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”, Zakopane została wyłączona

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, Warszawa

W dniach 6-7 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne”. Tym razem obrady toczyły się  pod hasłem „Dydaktyka cyfrowa – poza granice wyobraźni”. W konferencji wzięli udział Pracownicy Katedry Pedagogiki Medialnej wraz z Panem Dziekanem Wydziału Pedagogicznego Prof. dr. hab. Ryszardem Pęczkowskim oraz z Panem Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia Prof. dr. hab. Wojciechem Walatem.

Konferencję zorganizował zaprzyjaźniony z naszą Katedrą  – Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, Warszawa została wyłączona

II warsztaty medialne. Nastolatek w przestrzeni medialnej

Po raz drugi 26 kwietnia 2017 roku w Brzozowie odbyła się kolejna seria warsztatów medialnych dla licealistów prowadzonych przez pracowników Katedry Pedagogiki Medialnej Wydziału Pedagogicznego.
Warsztaty rozpoczęły się wystąpieniem Dziekana Wydziału Pedagogicznego – dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego i Kierownika Katedry Pedagogiki Medialnej – dr hab. prof. UR Marty Wrońskiej. Licealiści zostali wprowadzeni w ogólną tematykę pedagogiki medialnej oraz przedstawiono im perspektywy pracy zawodowej po ukończeniu studiów. Prodziekan Wydziału Pedagogicznego – ks. dr hab. prof. UR Janusz Miąso, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególną rolę komunikacji społecznej oraz relacji nawiązywanych w świecie realnym. Wystąpienie mgra Piotra Karasia dotyczyło bezpieczeństwa w sieci i sposobów ochrony danych wrażliwych przed niewłaściwym ich wykorzystaniem. Dr Marek Hallada wprowadził młodzież w tematykę wykorzystania barw w reklamie komercyjnej.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania II warsztaty medialne. Nastolatek w przestrzeni medialnej została wyłączona

Kolejna wizyta pracowników Wydziału Pedagogicznego w Kennesaw State Univeristy w USA

 

W dniach od 3 do 19 marca 2017 roku, dzięki umowie zawartej w 2015 roku pomiędzy Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, a Bagwell College of Education Uniwersytetu Stanowego w Kennesaw, pracownicy Katedry Pedagogiki Medialnej dr Magdalena Wasylewicz i mgr Marlena Pieniążek,  odwiedziły Kennesaw State University w stanie Georgia w USA. Głównym koordynatorem wyjazdu po stronie amerykańskiej była prof. Binbin Jiang.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Kolejna wizyta pracowników Wydziału Pedagogicznego w Kennesaw State Univeristy w USA została wyłączona