VI Uniwersyteckie Kolędowanie

Po raz kolejny pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego spotkali się 20 stycznia 2020 roku  w pięknej Sali Koncertowej Wydziału Muzyki na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek.

W Polsce kolędowanie ma swoją długą tradycję, pierwsze zapiski dotyczą XVI wieku. W naszej uczelni  to już VI Uniwersyteckie Kolędowanie. Na scenie rozbrzmiały staropolskie kolędy oraz autorskie pastorałki w pięknych aranżacjach.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania VI Uniwersyteckie Kolędowanie została wyłączona

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Kolejne już spotkanie członków Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN miało miejsce 18 października 2019 roku  w Sali Senatu Akademii Pedagogii Specjalnie im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zespołem kieruje  prof. APS dr hab. Maciej Tanaś kierownik Zakładu Dydaktyki i Edukacji Medialnej APS w Warszawie.

Continue reading

Posted in Aktualności, Katedra | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN została wyłączona

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia

W ubiegłym tygodniu, 7 czerwca 2019 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia. Organizatorem byli: Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (a personalnie z Katedrą Pedagogiki Medialnej), Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczy. Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora APS Profesora dra hab. Stefana Kwiatkowskiego.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia została wyłączona

Zajęcia komputerowe dla Seniorów – zakończenie roku akademickiego 2018/2019

Kolejny rok edukacji komputerowej dla seniorów zakończony. We czwartek 6 czerwca 2019 r. nasi wspaniali słuchacze odebrali od nas prowadzących  gratulacje i pochwały za kreatywność i pomysłowość na realizowanym przez nas seminarium medialnym. Podczas ostatnich zajęć obecny był także Pan Dziekan Prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski, który pożyczył Seniorom dobrego wakacyjnego czasu i zaprosił na kolejne zajęcia w październiku.

Continue reading

Posted in Aktualności, dr Piotr Karaś | Możliwość komentowania Zajęcia komputerowe dla Seniorów – zakończenie roku akademickiego 2018/2019 została wyłączona

Bardzo ważny głos o polskiej edukacji

Dnia 27 kwietnia 2019 na portalu samorządowym.pl ukazał się wywiad z Panem Dziekanem Prof. UR dr. hab. Ryszardem Pęczkowskim. Rozmowę przeprowadził Bogdan Bugdalski, redaktor i dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, obecnie wydawca. Pracował w dzien-nikach, tygodnikach i miesięcznikach, głównie o charakterze ekonomicznym, uczestniczył również w wielu projektach o charakterze naukowym – współorganizował i prowadził do-roczny konkurs „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie dotyczące samorządu i demokracji lokalnej.

Continue reading

Posted in Katedra | Możliwość komentowania Bardzo ważny głos o polskiej edukacji została wyłączona

II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

W piątek, 5 kwietnia 2019 r., w Sali Rady Wydziału Pedagogicznego w Uniwersytecie Rzeszowskim obyło się drugie spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej  Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Zespołem kieruje  prof. APS dr hab. Maciej Tanaś, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz kierownik Zakładu Edukacji Medialnej APS w Warszawie.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN została wyłączona

Nowoczesne technologie w edukacji regionalnej – tematyczne trasy po Rzeszowie

 

 Co zrobić, aby nowe technologie stały się narzędziem do budowania świadomego społeczeństwa?

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Monika Drzymała, pracownik Wydziału Pedagogicznego w Katedrze Pedagogiki Medialnej. Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego ze specjalnością edukacja medialna. W latach 2012-2014 pełniła funkcję trenera wewnętrznego oraz koordynatora ds. szkoleń w ramach ogólnopolskiego programu Stowarzyszenia WIOSNA – AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Przez kilka lat prowadziła warsztaty z zakresu metod efektywnej nauki dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Nowoczesne technologie w edukacji regionalnej – tematyczne trasy po Rzeszowie została wyłączona

„Co w mowie piszczy”

Co w mowie piszczy?

Poniższy zbiór ciekawostek o historii naszego języka, współczesności, poprawności oraz zawiłościach jest zapisem audycji „Co w mowie piszczy” o języku polskim, autorstwa dr hab. Katarzyny Kłosińskiej, prezentowanych na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Rok „DWUTYSIĘCZNY PIĘTNASTY” to BŁĄD

Mówimy tylko i wyłącznie „rok DWA TYSIĄCE któryś tam”. „Dwutysięczny” rok był tylko jeden – 2000. Każdy kolejny będzie rokiem DWA TYSIĄCE pierwszym, drugim itd. Nasze prawnuki będą żyć w 2105, czyli w DWA TYSIĄCE sto piątym, tak jak nasi przodkowie żyli w 1105, czyli w TYSIĄC sto piątym. Bo przecież nie powiemy „w tysięcznym setnym piątym”. Tak samo, na pytanie „który jesteś na liście?” odpowiadamy: „tysięczny”, ale kolejna osoba powie już „tysiąc pierwszy”.

Continue reading

Posted in Katedra | Możliwość komentowania „Co w mowie piszczy” została wyłączona

CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku.

Na stronie Konferencji znalazła się następująca informacja:

Starożytni nie dzielili obszarów ludzkiej aktywności na naukę, sztukę i technikę tak ostro, jak zwykli czynić to współcześni. Łacińska ars i greckie téchnē także oznaczały to samo – sztukę wytwarzania czegoś według wytyczonych reguł i wiedzę, jak wytwarzać. Dopiero późne czasy nowożytne przyniosły radykalną zmianę tego sposobu myślenia, oddzielając sztukę (ars) od rzemieślnictwa, ale także od nauki, z którą tak silnie wiązali ją jeszcze artyści renesansowi. Nauka i sztuka zaczęły być postrzegane jako przeciwstawne sobie – nauka dążąca do poznania wiedzy pewnej, tworząca struktury i systemy reguł, szukająca jednoznaczności; sztuka – zjawisko wieloznaczne, migotliwe, łamiące schematy i wymykające się definicjom. Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku została wyłączona

Zajęcia komputerowe dla Seniorów – zakończenie roku akademickiego 2017/2018

Dziś, 7 czerwca 2018 r. zakończyliśmy kolejny rok akademicki ze Słuchaczami III Wieku. Przez cały rok działaliśmy według słynnej koncepcji: uczyć się, aby wiedzieć (wiedza); uczyć się, aby działać (umiejętności); uczyć się, aby być (system wartości i postaw); uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi. Starzenie nie musi być równoznaczne z porzuceniem wszelkiej aktywności. Przeciwnie, seniorzy mogą wnosić w życie otoczenia nowy, nieznany potencjał. I tak jest w przypadku naszych grup, to my – prowadzący: prof. Marta Wrońska i mgr Piotr Karaś czerpiemy ogrom energii od naszych wspaniałych dorosłych Studentów!! Continue reading

Posted in Aktualności, dr Piotr Karaś, Katedra | Możliwość komentowania Zajęcia komputerowe dla Seniorów – zakończenie roku akademickiego 2017/2018 została wyłączona

Pracownicy Wydziału Pedagogicznego na Universidad de Cordoba

Dr Jakub Czopek i mgr Grzegorz Polański z Katedry Pedagogiki Medialnej oraz mgr Monika Zielińska z Zakładu Pedagogiki Szkolnej w ramach programu Erasmus+ odwiedzili Wydział Nauk Edukacyjnych (Facultad de Ciencias de la Educacion) Uniwersytetu w Kordobie w Hiszpanii. Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Pracownicy Wydziału Pedagogicznego na Universidad de Cordoba została wyłączona

Dorosły w przestrzeni medialnej

Nowoczesne technologie, w tym Internet, rewolucjonizują nasze życie. Ogromnie zmienił się nie tylko sposób pracy i rozrywki, ale wręcz sposób myślenia. Przestrzeń medialna przenikła każdy aspekt naszej codzienności. Jak zatem się w niej odnaleźć? Zwłaszcza osobie dorosłej? Jak racjonalnie korzystać z nieograniczonych możliwości mediów? Na te
i inne pytania, można było znaleźć odpowiedzi podczas konferencji „Dorosły w przestrzeni medialnej”, zorganizowanej 10 kwietnia br. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie oraz Katedrę Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dorosły w przestrzeni medialnej została wyłączona

Pracownicy Wydziału ekspertami w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Eksperci (3)Z przyjemnością informujemy, że Pan Dziekan Profesor Ryszard Pęczkowski i Pani Profesor Marta Wrońska, Kierownik Katery Pedagogiki Medialnej zostali wybrani na ekspertów Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie: pedagogika.

To duże wyróżnienie i zaszczyt dla naszego Wydziału. Należy podkreślić, iż nasi pracownicy znaleźli się w gronie takich osób, jak Prof. Bogusław Śliwerski (PAN), Prof. Zbyszko Melosik (UAM), czy ks. prof. Marian Nowak (KUL).

„Polska Komisja Akredytacyjna, zgodnie z przyjętą misją i polityką jakości, dąży do jak najlepszego i najbardziej skutecznego wykonywania powierzonych jej zadań. Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje, zapewniających wykonywanie na najwyższym poziomie obowiązków wynikających zarówno z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i dynamicznego rozwoju oferty dydaktycznej proponowanej przez uczelnie” (http://www.pka.edu.pl).

Pełna lista ekspertów Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Pracownicy Wydziału ekspertami w Polskiej Komisji Akredytacyjnej została wyłączona

Nauka Sztuka Kirenko

Właśnie ukazała się niezwykła książka autorstwa pani Prof. UR dr hab. Marty Uberman i pani dr Aleksandry Mach. Głównym bohaterem książki jest Pan Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Pan Profesor to fenomenalna osoba, która wspaniale łączy naukę ze sztuką. Dzieląc się mistrzostwem własnej wiedzy oraz akademickim doświadczeniem daje nam wiele radości i pokazuje, że można żyć godnie, mądrze i wartościowo. Autorki książki w sposób wyjątkowy i wysublimowany, miejscami wzruszający prezentują dokonania Pana Profesora Janusza Kirenki.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Nauka Sztuka Kirenko została wyłączona

IV Uniwersyteckie Kolędowanie

To już IV Uniwersyteckie Kolędowanie.  Po raz kolejny pracownicy, ich dzieci i studenci spotkali się 8 stycznia 2018 roku  w Sali Koncertowej Wydziału Muzyki na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek.

Uroczysty koncert rozpoczęli Dziekani Wydziału Muzyki: prof. UR dr hab. Mirosław Dymon i prof. zw. dr hab. Grzegorz Oliwa grający na akordeonach, dr Tomasz Zając na organach i Prorektor prof. UR dr hab. Wojciech Walat na trójkącie wykonując kolędę „Bóg się rodzi”.

 „Patronat” nad całym koncertem objęły Anioły. „Przez dzisiejszy koncert poprowadzą nas Anioły Mądrego Życia. Niech staną się naszymi życzeniami dla Państwa na ten rok” – tak rozpoczęła swoją konferansjerkę pani Renata Markowska-Kozdroń z Wydziału Muzyki. Nota bene przez cały wieczór Pani  Renata raczyła nas swoim wdziękiem, polotem i swadą. Do każdego wykonawcy został przypisany określony Anioł.

Wydział Pedagogiczny został „objęty przez skrzydła” Anioła Jasnych Relacji i Różnorodności. Tradycyjnie, także w tym roku Pan dr Janusz Boczar  skomponował przepiękną pastorałkę pt. „Świąteczny Walc”, do której również napisał słowa. Utwór wykonali pracownicy Wydziału Pedagogicznego: prof. UR dr hab. Marta Wrońska, Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej,  Prof. UR dr hab. Janusz Miąso – prodziekan Wydziału Pedagogicznego oraz z Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  dr Wojciech Motyka grający na akordeonie. Tak silną ekipę pracowników wzmocniły głosowo i wspomogły grając partie instrumentalne na skrzypcach, saksofonie i flecie nasze utalentowane studentki z pedagogiki!!!

Tutaj można obejrzeć nasz występ!

  Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania IV Uniwersyteckie Kolędowanie została wyłączona

Podsumowanie programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”

Katedra Pedagogiki Medialnej jest odpowiedzialna za realizację programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWER-SYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”
pod nazwą: „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW”. Spotkanie podsumowujące cały projekt odbędzie się 12 grudnia (wtorek) 2017 r. w  Sali Koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83.

Program spotkania

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Podsumowanie programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU” została wyłączona

Spotkanie naukowo-szkoleniowe w ramach programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”

W środę 22 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie wszystkich liderów UTW biorących udział w projekcie „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Beneficjentem projektu jest Wydział Pedagogiczny. Za całość projektu odpowiada Pan Dziekan Wydziału Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski. Koordynatorami projektu są: prof. UR dr hab. Marta Wrońska (Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej) i dr Ma-rek Hallada (Pracownik Katedry Pedagogiki Medialnej). W projekcie uczestniczą podmioty: UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim, Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, UTW Diecezji Rzeszowskiej, Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Miejscem spotkania była Sala Koncertowa Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Spotkanie naukowo-szkoleniowe w ramach programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU” została wyłączona

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Uniwersytecie w Bialymstoku

Właśnie (23-24.11.2017) trwa posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Tematem przewodnim  jest: Pedagogika Uniwersytecka wobec projektowanych zmian w ustroju szkolnictwa wyższego w Polsce. Obrady odbywają się w Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W posiedzeniu bierze udział Nasz Dziekan Pan Prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski.
Spotkanie rozpoczęła piękna uroczystość przyznania: Medalu PAN dla prof. Jerzego Niemca, wybitnego naukowca, który od ponad 45 lat związany jest z białostocką pedagogiką.

Poruszane będą następujące obszary:

  • Miejsce i rola uniwersytetów w świetle zmian społecznych i politycznych zachodzących w Polsce;
  • Sytuacja pedagogiki jako nauki w kontekście proponowanych zmian w ustroju szkolnictwa wyższego w Polsce;
  • Pedagogika u progu zmian, czy w stanie zagrożenia?
  • Pedagogika uniwersytecka wobec odpowiedzialności za realizację standardów kształcenia pedagogicznego i nauczycielskiego.

Mamy nadzieję, że Pan Dziekan przywiezie stamtąd szereg ważnych dla nas informacji.

 

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Uniwersytecie w Bialymstoku została wyłączona

eLearning Journeys – upowszechnianie dobrych praktyk płynących z e-learningu

W dniach 17-19 października w Rzeszowie odbyła się druga edycja konferencji eLearning Journeys. W konferencji uczestniczyli naukowcy, nauczyciele, przedstawiciele wyższych uczelni, firm i branży medycznej. Inicjatorem i pomysłodawcą konferencji jest Myron Cizdyn, Amerykanin o polsko-ukraińskich korzeniach, prezes firmy The BLPS Group-Gateway2Achieve. Pierwsza edycja konferencji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, zaś prelegenci byli pod wielkim wrażeniem rozwoju Podkarpacia i nowoczesnego miasta, jakim jest Rzeszów – mówi Myron Cizdyn,The BLPS Group-Gateway2Achieve, to firma branży e-learningowej. Jej działalność jest ściśle powiązana z istniejącą od 8 lat BLPS Content Connections w USA, rodzinną firmą Myrona Cizdyna. The BLPS Group-Gateway2Achieve zajmuje się tworzeniem narzędzi do edukacji on-line. Myrona i jego małżonkę poznaliśmy podczas sympozjum w Augustowie we wrześniu tego roku i tak rozpoczęła się nasza sympatyczna współpraca.

Continue reading

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania eLearning Journeys – upowszechnianie dobrych praktyk płynących z e-learningu została wyłączona