Dr Sławomir Rębisz – ekspert zewnętrzny Programu „Studia z Przyszłością”

W dniu 5 sierpnia 2015 r. dr Sławomir Rębisz – pracownik Katedry Pedagogiki Medialnej z Wydziału Pedagogicznego UR – został wpisany na listę ekspertów zewnętrznych (włączony do grona recenzentów) Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które cechują się nowoczesnością koncepcji kształcenia, wysoką jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy – i są warte polecenia maturzystom! Wyróżnione kierunki otrzymają certyfikat: Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

O przyznaniu wyróżnień kierunkom studiów zgłoszonym do Programu zadecyduje Komisja Akredytacyjna, złożona z ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowisk: nauki i gospodarki. W Komisji zasiadają naukowcy specjalizujący się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujący m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Śląskim. Ponadto w Komisji zasiadają przedstawiciele biznesu i środowisk pracodawców, którzy ocenią zgłoszone programy studiów pod kątem zgodności z potrzebami tych środowisk. Program realizowany jest m.in. pod patronatem Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Fundacji Kultury Akademickiej oraz Fundacji na Rzecz Promocji Nauki Polskiej „Projekt Nauka”. Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie www.studiazprzyszloscia.pl

Panu Doktorowi serdecznie gratuluję i życzę obiektywnej weryfikacji kierunków studiów pod kątem spełnienia kryteriów certyfikacyjnych określonych w Regulaminie  ogłoszonego Konkursu.

Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska
Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej
Wydział Pedagogiczny

 

This entry was posted in Katedra. Bookmark the permalink.