„MEDIA A EDUKACJA – Edukacyjne zastosowania nowych mediów”

W dniach 16-19 listopada 2016 roku odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MEDIA A EDUKACJA – Edukacyjne zastosowania nowych mediów”, połączoną z Jubileuszem 50-lecia Zakładu Technologii Kształcenia oraz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Organizatorami konferencji byli: Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Komitet naukowy:

 • UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski – przewodniczący;
 • zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska UAM
 • zw. dr hab. Stanisław Dylak UAM
 • zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski APS,
 • zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki WSPZNP
 • zw. dr hab. Zbyszko Melosik UAM
 • URz dr hab. Janusz Miąso
 • WSB dr hab. Janusz Morbitzer
 • URz dr hab. Ryszard Pęczkowski
 • zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki UMK
 • zw. dr hab. Wacław Strykowski
 • APS dr hab. Maciej Tanaś
 • UAM dr hab. Pawel Topol
 • URz dr hab. Marta Wrońska
 • dr Natalia Walter – sekretarz naukowy.

 

Podczas konferencji zaproponowaliśmy pięć ogólnych obszarów zastosowania nowych mediów w edukacji: obszar kompetencji, obszar wsparcia, obszar badań, obszar instytucji edukacyjnych oraz obszar promocji edukacji. Zakresy tematyczne:

 • Cyberprzestrzeń jako obszar edukacyjny,
 • Dzieci jako aktywni twórcy rzeczywistości medialnej,
 • Całożyciowa edukacja (LLL) w rzeczywistości medialnej,
 • Media w instytucji edukacyjnej – szkoła, przedszkole, uczelnia jako przestrzeń zastosowania nowych mediów,
 • Nowe media w sytuacji trudnej w życiu człowieka: wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie,
 • Metodologia badań zastosowań nowych mediów w edukacji,
 • Nowomedialna promocja edukacji,
 • Infobroker edukacyjnych zastosowań nowych mediów.

W Konferencji czynny udział wzięli pracownicy Katedry Pedagogiki Medialnej i Zakładu Pedagogiki Szkolnej, prowadząc miedzy innymi obrady plenarne (Prof. UR dr hab., Ryszard Pęczkowski, Prof. UR dr hab. Marta Wrońska), oraz poszczególne sekcje ( dr Magdalena Wasylewicz, dr Bożena Dusza, dr Marek Hallada).

Konferencja posiada swoją stonę internetowa: http://edunet.home.amu.edu.pl/

Zapraszam do obejrzenia zwłaszcza Zakładki: Publikacje, gdzie znajduje się praca zbiorowa pod red. Wojciecha Skrzydlewskiego i Stanisława Dylaka, MEDIA – EDUKACJA – KULTURA:  W stronę edukacji medialnej, Wyd. PTTiME,  Poznań – Rzeszów 2012, dedykowana Profesorowi Wacławowi Strykowskiemu (Nestor Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Tekst: Prof. UR, dr hab. Marta Wrońska

Zdjęcia: zasoby własne

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.