IX AUGUSTOWSKIE SPOTKANIE NAUKOWE – EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE (prezentacje – polemiki – propozycje)

W dniach 11-13 września 2017 r. w Augustowie odbyło się   IX AUGUSTOWSKIE SPOTKANIE NAUKOWE EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE (prezentacje – polemiki – propozycje). Organizatorem Konferencji był ZAKŁAD DYDAKTYKI OGÓLNEJ WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.
… i wróciliśmy nad jeziora … tak powitała  Uczestników Konferencji Pani Prof. nadzw. dr hab. Anna Karpińska – Kierownik Naukowy Konferencji. Pani Profesor od 2008 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zespołu Dydaktyki Ogólnej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Miejscem obrad i zakwaterowania był Oficerski Yacht Club R. P. „Pacific”, położony  nad samym jeziorem Białym wraz z przynależnym do kompleksu hotelowego Portem Marina.

W konferencji wziął udział Pan Dziekan Wydziału Pedagogicznego Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski  oraz pracownicy: Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska – Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej, mgr Piotr Karaś, pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji Wydziału, pracownik Katedry Pedagogiki Medialnej, oraz dr Dorota Szumny z Zakładu Dydaktyki i Systemów Edukacyjnych.

Na sympozjum przybyło wielu znanych naukowców. Wysłuchaliśmy interesujących wystąpień. Program konferencji był bardzo bogaty i napięty. Było aż VI sesji plenarnych. Dwie z nich prowadzili pracownicy wydziału (II SESJA PLENARNA, przewodniczyli: prof. dr hab. Beata Przyborowska, prof. zw. dr hab. Bogdan Szulc, prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska, oraz V SESJA PLENARNA, przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Maria Kozielska, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty, prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski).

Wymienić należy ważne nazwiska prelegentów i ich tematy:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec, Intencje pedagogicznej aksjologii

Prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, Transparentna Dydaktyka Uniwersytecka

Prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki, Niepokój o dydaktykę

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Heterogeniczność kultury w indywidualnym dialogu tożsamościowym

Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski, Podstawowe problemy funkcjonowania małych szkół

Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska, mgr Piotr Karaś, „Inżynieria społeczna” w przestrzeni medialnej – wielowymiarowość zjawiska (prolegomena dla dydaktyków)

Prof. dr hab. Beata Przyborowska, prof. dr hab. Piotr Błajet, Orzechówka jako kreatywne miejsce

Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański, Wykształcenie jako zapomniana kategoria debaty edukacyjnej

Dr Dorota Szumna: Uczenie się jako narzędzie zdobywania wiedzy – z badań młodzieży licealnej.

Podczas konferencji obradowało 5 sekcji problemowych. Sekcję trzecią: DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ – STAN I KIERUNKI ROZWOJU, moderowaną przez prof. dra hab. Piotra Błajeta i ks. prof. nadzw. dra hab. Adama Maja, wspierała loża doradców, w skład której weszli miedzy innymi profesorowie: Beata Przyborowska (Prorektor ds. Kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) i Ryszard Pęczkowski.

Natomiast sekcję piątą: SZKOŁA W PRZESTRZENI MEDIALNEJ, moderowaną przez dr hab. Katarzynę Borawską-Kalbarczyk, i prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Przybycienia, wspierała loża doradców, w skład której weszli między innymi profesorowie: Stanisław Dylak, Marta Wrońska i Marek Gawrysiak.

Ciekawym punktem konferencji były EDUKACYJNE DIALOGI podczas rejsu statkiem po mazurskich jeziorach. Pani Profesor Anna Karpińska wraz ze swoim wspaniałym zespołem (to grupa młodych naukowców: dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Dr Karol Kowalczuk, Dr Alina Szwarc, Dr Walentyna Wróblewska, Dr Monika Zińczuk i Mgr Piotr Remża) dostarczyła wszystkim uczestnikom konferencji wiele niezapomnianych wrażeń. Płynęliśmy Szlakiem Papieskim. „Kanał Augustowski – Szlak Papieski” został wyznaczony na pamiątkę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 9 czerwca 1999 roku na Ziemi Augustowskiej. Jest to trasa, którą Papież odbył na pokładzie statku Żeglugi Augustowskiej „SERWY”. Płynęliśmy tym właśnie statkiem (oj! czuło się obecność najdostojniejszego pielgrzyma – Ojca Świętego Jana Pawła II).  W miejscu oczekiwania na statek na plaży Oficerskiego Yacht Clubu Pacific stoi dziś oryginalny pomnik – swoista atrakcja nad jeziorem Białym – Papieski Fotel.

Podczas rejsu uczestniczyliśmy w śluzowaniu, następnie dopłynęłyśmy do Sanktuarium Maryjnego  w Studzienicznej – gdzie Jan Paweł II modlił się w Kaplicy na wyspie. Nad brzegiem jeziora Studzieniczne usytuowany jest pomnik Papieża ze słynnymi słowami „ Byłem tu wiele razy, ale jako Papież po raz pierwszy  i chyba ostatni”.

 

Tekst: Marta Wrońska

Zdjęcia: Piotr Karaś

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.