eLearning Journeys – upowszechnianie dobrych praktyk płynących z e-learningu

W dniach 17-19 października w Rzeszowie odbyła się druga edycja konferencji eLearning Journeys. W konferencji uczestniczyli naukowcy, nauczyciele, przedstawiciele wyższych uczelni, firm i branży medycznej. Inicjatorem i pomysłodawcą konferencji jest Myron Cizdyn, Amerykanin o polsko-ukraińskich korzeniach, prezes firmy The BLPS Group-Gateway2Achieve. Pierwsza edycja konferencji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, zaś prelegenci byli pod wielkim wrażeniem rozwoju Podkarpacia i nowoczesnego miasta, jakim jest Rzeszów – mówi Myron Cizdyn,The BLPS Group-Gateway2Achieve, to firma branży e-learningowej. Jej działalność jest ściśle powiązana z istniejącą od 8 lat BLPS Content Connections w USA, rodzinną firmą Myrona Cizdyna. The BLPS Group-Gateway2Achieve zajmuje się tworzeniem narzędzi do edukacji on-line. Myrona i jego małżonkę poznaliśmy podczas sympozjum w Augustowie we wrześniu tego roku i tak rozpoczęła się nasza sympatyczna współpraca.


 Pierwszy dzień konferencji odbył się w Uniwersytecie Rzeszowskim, przy ul. Warzywnej 1a, budynek G.4. Były to warsztaty edukacyjne skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół, zainteresowanych „Tworzeniem bogatego technologicznie środowiska do nauczania”. Warsztat prowadzili Cathie Norris – profesor Uniwersytetu w Teksasie, Elliot Soloway – profesor w Uniwersytecie w Michigan. Myślą przewodnią  warsztatu było pytanie: Jak czerpać korzyści z nauczania za pośrednictwem komputera? Profesorowie akcentowali edukację dzieci za pomocą komputera, co w obecnych czasach nie jest nowością, lecz mocno podkreślali, że  wymaga to starannie dopracowanych programów cyfrowych, z których korzystają uczniowie.
Kolejny warsztat „Sposoby promocji innowacyjnego użycia technologii” poprowadzili zaprzyjaźniony z naszą Katedrą Pedagogiki Medialnej prof. dr hab. Stanisław Dylak z UAM w Poznaniu oraz Pan Dziekan Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski. Jak podkreślali profesorowie: Wspieranie i promowanie innowacyjnych form użycia technologii, wymaga holistycznego podejścia do prowadzenia cyfrowej transformacji w systemie edukacji.
Następny warsztat „Zarządzanie otoczeniem IT, które wspiera uczniów i nauczycieli” poprowadził mgr Piotr Karaś – pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji naszego wydziału. Współprowadzącymi warsztatu byli także Prof. Cathie Norris i Prof. Elliot Soloway. W warsztatach tych brali udział nasi studenci z II roku pedagogiki medialnej.
Drugi dzień konferencji tzw. Summit Day  odbywał się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Misję, cele, działania i rezultaty eLeaarning Journeys zaprezentował Myron Cizdyn – organizator konferencji. Uwypuklił ważność i zasadność wdrażania e-lerningu do różnych obszarów, w tym do edukacji.
W imieniu władz Uniwersytetu Rzeszowskiego, przybyłych do Areny gości, powitał Pan Dziekan Prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski akcentując mocno znaczenie nowoczesnej edukacji.
Wykład inaugurujący drugi dzień konferencji wygłosili wspólnie – Prof. dr hab. Stanisław Dylak i mgr Piotr Karaś. Osią centralną wykładu było wykorzystanie technologii IT oraz Internetu do współpracy pomiędzy dużymi i małymi szkołami. Środowisko sieciowe ma być tym właśnie pomostem, a szczegółowo wykorzystanie np. streamingu online i offline, rejestracja zapisu audio-wideo zajęć edukacyjnych metodami nie wymagającymi specjalistycznego sprzętu technologicznego i oprogramowania, czy też dostęp do przekazu na stronie www w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
Bardzo interesujący był panel Edukacyjna rola instytucji rządowych, który poprowadził Grzegorz Boratyn prezenter „Aktualności”, dziennikarz TVP3 Rzeszów. W panelu uczestniczyli: Dziekan Wydziału Pedagogicznego – Prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski, Rafał Lew-Starowicz – Zastępca Dyrektora Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Katarzyna Chmielewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Krzysztof Głomb – założyciel platformy ,,Miasto w internecie”, oraz dr Rafal Sztembis – kardiolog, pracownik UR.
Ciekawą propozycję dotyczącą nauczania za pomocą gier komputerowych  oraz korzyści płynących z tego sposobu nauki zaprezentował Santeri Koivisto, twórca Minecraft.Edu – platformy edukacyjnej, opartej o jedną z najpopularniejszych gier na świecie.
Gratuluje przede wszystkim Panu Piotrowi Karasiowi, który aktywnie uczestnicząc  w konferencji potwierdził swój profesjonalizm i olbrzymią merytoryczność w obszarze e-lerningu i technologii informacyjnych. Pokazał, że można z powodzeniem występować w gronie amerykańskich naukowców i jeszcze z nimi konstruktywnie polemizować.

 

Tekst: Marta Wrońska

 Zdjęcia

Grzegorz Polański
Marlena Pieniążek
Bartosz Czarnecki

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.