Spotkanie naukowo-szkoleniowe w ramach programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”

W środę 22 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie wszystkich liderów UTW biorących udział w projekcie „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Beneficjentem projektu jest Wydział Pedagogiczny. Za całość projektu odpowiada Pan Dziekan Wydziału Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski. Koordynatorami projektu są: prof. UR dr hab. Marta Wrońska (Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej) i dr Ma-rek Hallada (Pracownik Katedry Pedagogiki Medialnej). W projekcie uczestniczą podmioty: UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim, Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, UTW Diecezji Rzeszowskiej, Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Miejscem spotkania była Sala Koncertowa Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83.

Przybyłych na sympozjum gości powitała Profesor Marta Wrońska, koordynator nau-kowy całego projektu. W imieniu władz uniwersyteckich i dziekańskich oficjalnie spotkanie rozpoczął Pan Prodziekan Wydziału Pedagogicznego – Prof. UR dr hab. Janusz Miąso, ży-cząc wszystkim merytorycznych i emocjonalnych wrażeń, apelując o uśmiech, który poprawia koncentrację i odstresowuje, co jest ważne w przypadku seniorów.
Informacje o realizacji projektu zaprezentował Pan dr Marek Hallada. Projektu zawierał cykl wykładów odpowiadających na potrzeby osób starszych; cykl warsztatów poświęconych budowaniu więzi społecznych (warsztaty teatralno – literackie; warsztaty nt.: „Współczesna fotografia cyfrowa. Fotografia kreacyjna”; i warsztaty nt. „Tradycje lokalne w plastyce, ręko-dzielnictwie i muzyce”); cykl seminariów z udziałem studentów – członków Studenckiego Koła Naukowego „Matrix” funkcjonującego przy Katedrze Pedagogiki Medialnej w Wydzia-le Pedagogicznym. Seminaria poświęcone były e-wykluczeniu osób starszych.
Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu: Siedem zaczarowa-nych słów: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy” (W 220 rocznicę „Mazurka Dą-browskiego”), który wygłosił Pan Jan Grandys, Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonale-nia Nauczycieli w Tarnobrzegu, we współudziale Pani Zofii Wójcikowskiej Grandys, autorki poradnika dla nauczycieli „Uwierz w wartość ewaluacji wewnętrznej”. To była przepiękna i wzruszająca lekcja naszej polskiej historii, wsparta slajdami, na których były obrazy postaci, mapy, symbole. Krótki fragment ekscytującego wykładu: „Rok 1795, trzeci rozbiór Rzeczypo-spolitej Obojga Narodów, kiedy to trzy czarne orły rozszarpały białego. Prusacy fałszują fakty, przypisują Kościuszce słowa: „Finis Poloniae”, gdy ciężko ranny pod Maciejowicami, znoszony był z pola walki. Nie ma nas na mapie Europy. Polska w grobie, naród podzielony i wcielony do obcych, wrogich nacji. Patrioci w więzieniach zaborców (Rosji, Austrii, Prusach) lub na emigracji. Dla nich nie ma zgody na przemoc. Oczy ich kierują się ku republikańskiej Francji, walczącej z naszymi zaborcami. Józef Wybicki i Jan Henryk Dąbrowski uzyskują u gen. Napo-leona Bonapartego, dowódcy armii we Włoszech, zgodę na utworzenie Legionów Polskich, jako wojska Republiki Lombardzkiej. Żołnierze rekrutują się z emigrantów, jeńców zaborczych armii. Czeka ich długi marsz ku Polsce (…).
Całość spotkania podsumowała Pani Profesor Marta Wrońska cytując słowa Jana Pawła II: Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. Mocno zaakcentowała, że to Seniorzy są Wielcy, bo ciągle się czegoś uczą i mają nieustannie wypełniony swój czas. A jak skonstatował Beniamin Franklin Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu i tu nastąpiły gromkie brawa od uczestników spotkania.

Tekst: Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska
Zdjęcia: mgr Jadwiga Zydroń
dr Marek Hallada

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.