Podsumowanie programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”

Katedra Pedagogiki Medialnej jest odpowiedzialna za realizację programu ministerialnego „WSPARCIE UNIWER-SYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”
pod nazwą: „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW”. Spotkanie podsumowujące cały projekt odbędzie się 12 grudnia (wtorek) 2017 r. w  Sali Koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83.

Program spotkania

Rejestracja uczestników: od godz.9.30 – do 10.00, poczęstunek na dobry start: kawa, herbata

Godz. 10.00 – Rozpoczęcie spotkania
– powitanie wszystkich uczestników przez Pana Dziekana Wydziału Pedagogicznego dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego
– wystąpienia okolicznościowe Władz Uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK; Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI; Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Prof. dr hab. Wojciech Walat;
– wystąpienia zaproszonych gości

10:30 – 12:00 – Prezentacje osiągnięć poszczególnych UTW – po 15 minut dla każdego z Uniwersytetów (w kolejności alfabetycznej: 1. Jasło; 2.Krosno; 3. Łańcut, 4. Mielec; 5. Rzeszów Diecezja, 6. Rzeszów UTW).

12.00 do 12.30 – Obiad dla Seniorów

12.30 – 14.00 – Część artystyczna:
– występ grupy teatralnej Senior Show z Mielca oraz formacji par tanecznych;
– występ recytatorski: wykonanie: dr Waleria Ćwik, utwory K. I. Gałczyńskiego, „Ofiara świerzopa” i „Strasna zaba” – współczesna interpretacja;
– występ grupy teatralnej UTW – UR;
– występ chóru UTW – UR „Cantilena”, połączony z uroczystym nadaniem chórowi imie-nia Pani Alicji Borowiec

14.00 – podsumowanie spotkania – dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski, Dziekan Wy-działu Pedagogicznego, dr hab. prof. UR Marta Wrońska, dr Marek Hallada – koordyna-torzy projektu.

Relacja z przebiegu uroczystości zakończenia!!!

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.