Pracownicy Wydziału ekspertami w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Eksperci (3)Z przyjemnością informujemy, że Pan Dziekan Profesor Ryszard Pęczkowski i Pani Profesor Marta Wrońska, Kierownik Katery Pedagogiki Medialnej zostali wybrani na ekspertów Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie: pedagogika.

To duże wyróżnienie i zaszczyt dla naszego Wydziału. Należy podkreślić, iż nasi pracownicy znaleźli się w gronie takich osób, jak Prof. Bogusław Śliwerski (PAN), Prof. Zbyszko Melosik (UAM), czy ks. prof. Marian Nowak (KUL).

„Polska Komisja Akredytacyjna, zgodnie z przyjętą misją i polityką jakości, dąży do jak najlepszego i najbardziej skutecznego wykonywania powierzonych jej zadań. Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje, zapewniających wykonywanie na najwyższym poziomie obowiązków wynikających zarówno z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i dynamicznego rozwoju oferty dydaktycznej proponowanej przez uczelnie” (http://www.pka.edu.pl).

Pełna lista ekspertów Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.