Pracownicy Wydziału Pedagogicznego na Universidad de Cordoba

Dr Jakub Czopek i mgr Grzegorz Polański z Katedry Pedagogiki Medialnej oraz mgr Monika Zielińska z Zakładu Pedagogiki Szkolnej w ramach programu Erasmus+ odwiedzili Wydział Nauk Edukacyjnych (Facultad de Ciencias de la Educacion) Uniwersytetu w Kordobie w Hiszpanii.
Podczas tygodniowego wyjazdu w dniach 7-11 maja br. mieli okazję zapoznać się z system prowadzenia studiów na wydziale, organizacji i prowadzenia zajęć oraz praktyk pedagogicznych. Ponadto dr Jakub Czopek przeprowadził z hiszpańskimi studentami zajęcia z budowania komunikacji w grupie oraz przybliżył im, dlaczego w dzisiejszych czasach pedagogika medialna jest szczególnie ważna.
Wyjątkowym wydarzeniem w ramach wyjazdu było uczestnictwo pracowników naszego Wydziału w sesji popularnonaukowej, poświęconej mobilności studentów i pracowników uniwersyteckich, zorganizowanej przez Biuro ds. Kontaktów Międzynarodowych Uniwersytetu w Kordobie. Wzięli w niej udział studenci innych uczelni przebywający w Kordobie w ramach programy Erasmus+ oraz nauczyciele akademiccy z Turcji, Francji i Włoch. Sesja ta miała na celu popularyzację idei mobilności studenckiej. Była także świetną okazją do wymiany doświadczeń i kontaktów, które być może w niedalekiej przyszłości zaowocują wspólnymi badaniami.

Tekst: Jakub Czopek
Zdjęcia: Grzegorz Polański

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.