CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku.

Na stronie Konferencji znalazła się następująca informacja:

Starożytni nie dzielili obszarów ludzkiej aktywności na naukę, sztukę i technikę tak ostro, jak zwykli czynić to współcześni. Łacińska ars i greckie téchnē także oznaczały to samo – sztukę wytwarzania czegoś według wytyczonych reguł i wiedzę, jak wytwarzać. Dopiero późne czasy nowożytne przyniosły radykalną zmianę tego sposobu myślenia, oddzielając sztukę (ars) od rzemieślnictwa, ale także od nauki, z którą tak silnie wiązali ją jeszcze artyści renesansowi. Nauka i sztuka zaczęły być postrzegane jako przeciwstawne sobie – nauka dążąca do poznania wiedzy pewnej, tworząca struktury i systemy reguł, szukająca jednoznaczności; sztuka – zjawisko wieloznaczne, migotliwe, łamiące schematy i wymykające się definicjom.

Głównym organizatorem Konferencji był ZAKŁAD EDUKACJI MEDIALNEJ Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, oraz Katedra Pedagogiki Medialnej Wydziału Pedagogicznego UR w Rzeszowie.

Przybyłych gości powitał Pan Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych prof. APS, dr hab. Maciej Tanaś. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor APS, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski.  W części powitalnej wystąpił także Pan Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski oraz Dyrektor Gabinetu Ministra Rzecznika Praw Dziecka, Bartosz Sowier i Marcin Bochenek, Dyrektor NASK

Na konferencji swoje referaty wygłosili pracownicy naszego Wydziału:

  • prof. Ryszard Pęczkowski, – Reforma systemu edukacji – sztuka zarządzania czy ograniczenie pedagogicznej wolności?
  • prof. Marta Wrońska,Sztuka nauczania-uczenia się: nauczyciel czy uczeń jako homo hubris w przestrzeni medialnej?
  • prof. Wojciech Walat,- Synergia ars i techne jako paradygmat edukacji przyszłości.
  • prof. Janusz Miąso, – Personalizm systemowy-medialny jako arte kontra technokracja.
  • dr Waldemar Lib,Cechy komputerowych programów dydaktycznych preferowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego.
  • dr Tomasz Warzocha, – TIK jako czasoprzestrzenny przełom w komunikacji e-społeczeństwa.
  • mgr Piotr Karaś, – Aplikacje chmurowe – sztuka nauczania nie tylko dorosłych. 
  • mgr Tomasz Warchoł,Wielowymiarowy rozwój współczesnej edukacji.

mgr inż. Krystian Tuczyński, UR: Możliwości i ograniczenia wykorzystania platform e-learningowych w kształceniu na przykładzie szkolnictwa wyższego.

 

Jedną z sesji plenarnych zatytułowaną: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni medialnej
poprowadzili: prof. M. Wrońska i prof. J. Miąso
Dwiema sekcjami kierowali także nasi pracownicy: dr Bożena Dusza oraz dr Waldemar Lib i dr Tomasz Warzocha.

Bardzo ciekawy był także panel dyskusyjny Czy we współczesnej edukacji jest miejsce dla sztuki?, który prowadził Marcin Bochenek (NASK), z udziałem prof. Barbary Galas, prof. Janusza Morbitzera oraz prof. Macieja Zychowicza.

 

Foto galeria z Konferencji

Tekst: prof.nadzw.dr hab. Marta Wrońska

Zdjęcia: mgr Piotr Karaś oraz fotograf APS

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.