II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

W piątek, 5 kwietnia 2019 r., w Sali Rady Wydziału Pedagogicznego w Uniwersytecie Rzeszowskim obyło się drugie spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej  Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Zespołem kieruje  prof. APS dr hab. Maciej Tanaś, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz kierownik Zakładu Edukacji Medialnej APS w Warszawie.

Przybyłych na spotkanie gości powitał Pan Prof. UR dr hab. Wojciech Walat, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Swoje krótkie wystąpienie odniósł do edukacji medialnej, podkreślając jej ogromne znaczenie w procesie kształcenia nauczycieli i uczniów. Wyraźnie zaakcentował, iż: Przedmiotem badań teorii edukacji medialnej jest ogół zjawisk pedagogicznych, jakie wiążą się z procesami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w związku ze wspomaganiem rozwoju wychowanków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Gospodarzem spotkania był Pan Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski, dziekan Wydziału Pedagogicznego, który wyraził swoje zadowolenie, ponieważ do Rzeszowa przyjechali pracownicy nauki z całej Polski. Gościliśmy reprezentantów z: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Po części powitalnej Pan Prof. dr hab. Maciej Tanaś omówił sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN. Następnie poprosił wszystkich do udziału w badaniach „The Ten Big Questions about ICT in Education” (10 wielkich pytań o zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji). Badanie ma na celu zapoznanie się z opinią ekspertów na temat miejsca technologii cyfrowej w nowoczesnej edukacji, jej potencjału do przeprowadzenia zmiany w myśleniu o kształceniu, oraz innych problemów, które stawia przed nami nowoczesna technologia. Następnie Pan Profesor przypomniał, że  ważnym zadaniem Zespołu jest przygotowanie do końca października 2019 roku ekspertyzy dotyczącej stanu pedagogiki medialnej w Polsce w świetle istniejących cyberzagrożeń, jak i włączenie do edukacji szkolnej i uniwersyteckiej nowych mediów i komunikatorów społecznych.

Przybyli na spotkanie naukowcy obradowali w czterech zespołach zadaniowych. Każdy zespół ma do opracowania inny obszar badawczy:

Zespół I. Stan pedagogiki medialnej w Polsce – mapy pól badań podejmowanych w ośrodkach akademickich.
Zespół II. Działania wspierające rozwój młodych uczonych w zakresie pedagogiki medialnej.
Zespół III. Rekomendacje dla MEN dotyczące realizacji edukacji medialnej w szkołach.
Zespół IV. Rekomendacje dla MNiSW dotyczące potrzeby kształcenia uzupełniającego nauczycieli w zakresie pedagogiki medialnej.

Podczas spotkania został zatwierdzony Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, który przygotowała Pani prof. dr hab. Małgorzata Makiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Profesor zgłosiła pierwszy wniosek o przyznanie patronatu dla przedsięwzięcia:

Opera matematyczna „Paradoksalny rozkład sfery”, scenariusz, muzyka i reżyseria: Roman Kołakowski.

Bardzo ciekawym punktem spotkania był prezentacja realizacji edukacji medialnej na Wydziale Pedagogicznym przygotowana przez studentki z Koła Naukowego „MATRIKS”(Karolina Muszyńska, przewodnicząca Koła i Hanna Miciuda, zastępca) działającego  przy Katedrze Pedagogiki Medialnej. Studentki przedstawiły sprawozdanie z realizacji projektu badawczego pt. „Bezpieczeństwo młodzieży w mediach społecznościowych”, który przygotowały pod kierunkiem Pana dra Jakuba Czopka i Pani mgr Marleny Pieniążek.  Zademonstrowały zaprojektowaną przez siebie medialną grę dydaktyczną, która wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród naukowców.

Odpowiedzialni za sprawy merytoryczne i organizacyjne całego przedsięwzięcia byli: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska, Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej oraz Prof. UR dr hab. Janusz Miąso, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Spraw Studenckich.

W tym miejscu składamy ogromne podziękowania dla pracowników Katedry Pedagogiki Medialnej za ogromną pomoc przy organizacji całego spotkania.

Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska
Zdjęcia: mgr Grzegorz Polański, mgr Piotr Karaś

Prof. Maciej Tanaś, Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN oraz Prof. Marta Wrońska

Zobacz cała galerię – tutaj

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.