Bardzo ważny głos o polskiej edukacji

Dnia 27 kwietnia 2019 na portalu samorządowym.pl ukazał się wywiad z Panem Dziekanem Prof. UR dr. hab. Ryszardem Pęczkowskim. Rozmowę przeprowadził Bogdan Bugdalski, redaktor i dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, obecnie wydawca. Pracował w dzien-nikach, tygodnikach i miesięcznikach, głównie o charakterze ekonomicznym, uczestniczył również w wielu projektach o charakterze naukowym – współorganizował i prowadził do-roczny konkurs „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie dotyczące samorządu i demokracji lokalnej.

Redaktor przedstawił bardzo ważny i rozsądny głos pedagoga, naukowca i osoby, która od zawsze troszczy się o dobro i godność studenta oraz szanuje jego autonomię. Pan Dziekan Prof. Ryszard Pęczkowski przy każdej okazji podkreśla, że autorytet nie polega na wzbu-dzeniu strachu, lecz na kompetencji, sprawiedliwości, konsekwencji i wysokich wymaga-niach. Ponadto konstatuje, że od pracy nauczycieli zależy w dużej mierze, jacy będą obywa-tele Rzeczypospolitej, jej siła i pomyślność.

(…) dzisiaj w Polsce system edukacji musi być dokładnie i gruntownie zmieniony. Nie rewo-lucyjnie, ale w sposób przemyślany i ewolucyjnie. Potrzebne jest zupełnie nowe podejście do systemu, niemające związku z filozofią danej opcji politycznej. Kiedyś myślałem, że każdy nowa zmiana w resorcie, każdy nowy minister edukacji będzie wprowadzał system edukacji na coraz wyższy poziom, ale tak nie jest. Mam wrażenie, że od 20 lat każdy kolejny minister go psuje.
Zapraszam do przeczytania całego wywiadu pt. Prof. Ryszard Pęczkowski: w polskiej edu-kacji trzeba zmienić wszystko, (dostępny tutaj)

This entry was posted in Katedra. Bookmark the permalink.