VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia

W ubiegłym tygodniu, 7 czerwca 2019 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia. Organizatorem byli: Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (a personalnie z Katedrą Pedagogiki Medialnej), Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczy. Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora APS Profesora dra hab. Stefana Kwiatkowskiego.

W zaproszeniu, które zostało rozesłane do wszystkich uczestników, Przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab., prof. APS Maciej Tanaś, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych napisał:
„Mija właśnie 30 lat od stworzenia przez Tima Bernersa-Lee projektu sieci WWW. Ile pozostało z marzeń, które towarzyszyły jego powstaniu? Jak wykorzystaliśmy daną nam technologiczną szansę? Czy w cyfrowym świecie agresji, politycznych kłótni prowadzonych przez boty i trolle, sztucznych kont w mediach społecznościowych, baniek informacyjnych i innych działań z bogatego katalogu internetowej manipulacji, istnieje jeszcze miejsce dla wolności myśli? Jak w sposób odpowiedzialny przygotować człowieka do świadomego, refleksyjnego korzystania z mediów elektronicznych i współtworzenia ich treści? Jak nauczyć go omijania tych pułapek, które zastawia na niego w cyberprzestrzeni drugi człowiek, ale i tych, które wynikają z jej cyfrowej ontologii? Jakie zadania stoją dziś przed edukacją medialną i jakie powinno być jej miejsce w procesie kształcenia?”
Podczas Konferencji, wysłuchaliśmy wielu ciekawych referatów. Rozpoczął dr Maciej Kozłowski, astronom, współtwórca polskiego Internetu, tytuł wystąpienia: 30 lat WWW. O początkach Internetu w Polsce. To było niezwykle merytoryczne i ekscytujące wprowadzenie.
Sesję plenarną mieli zaszczyt poprowadzić: Prof. Marta Wrońska i Prof. Ryszard Pęczkowski.
Jako pierwszy w tej sesji wystąpił Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski JP II). Zaprezentował temat: Agorafobia kulturowa – lęk przed kulturowymi przestrzeniami.
Następnie prof. Marta Wrońska, przedstawiła temat: Przestrzeń medialna: wyzwolony uczeń (iluzja nieomylności) versus zniewolony nauczyciel (brak pewności siebie) versus kolektywna inteligencja Pierre’a Lévy’ego. Natomiast prof. Ryszard Pęczkowski zreferował zagadnienie: Nauczyciel – zniewolony czy wyzwolony w świetle reformy edukacji.
W sesji plenarnej wystąpili także nasi studenci, z Naukowego Koła Matrix: Hanna Miciuda,
Ewa Michno i Damian Szczomrzyk, studenci III roku pedagogiki medialnej. Omówili projekt badawczy pt. Bezpieczenstwo młodzieży w mediach społecznościowych który przygotowali pod kierunkiem Pana dra Jakuba Czopka i Pani mgr Marleny Pieniążek (Katedra Pedagogiki Medialnej). Zademonstrowali zaprojektowaną przez siebie medialną grę dydaktyczną, która wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród naukowców.

Ciekawy referat przygotował także dr Jakub Czopek (Katedra Pedagogiki Medialnej), pt. Zjawisko bańki informacyjnej jako zagrożenie dla wolności w Sieci.

Konferencja zgromadziła wiele autorytetów zajmujących się pedagogiką i edukacją medialną, miedzy innymi: prof. Dorota Siemieniecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Wojciech Skrzydlewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Janusz Morbitzer, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej; prof. Eugenia Smyrnova-Trybulska, Uniwersytet Śląski; prof. Małgorzata Makiewicz, Uniwersytet Szczeciński; prof. Barbara Kędzierska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; prof. Natalia Walter, Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Tekst: Prof. Marta Wrońska
Zdjęcia: mgr Piotr Karaś

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.