Spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Kolejne już spotkanie członków Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN miało miejsce 18 października 2019 roku  w Sali Senatu Akademii Pedagogii Specjalnie im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zespołem kieruje  prof. APS dr hab. Maciej Tanaś kierownik Zakładu Dydaktyki i Edukacji Medialnej APS w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały prace każdego zespołu badawczego:

Zespół I. Stan pedagogiki medialnej w Polsce – mapy pól badań podejmowanych w ośrodkach akademickich.

Zespół II. Działania wspierające rozwój młodych uczonych w zakresie pedagogiki medialnej.

Zespół III. Rekomendacje dla MEN dotyczące realizacji edukacji medialnej w szkołach.

Zespół IV. Rekomendacje dla MNiSW dotyczące potrzeby kształcenia uzupełniającego nauczycieli w zakresie pedagogiki medialnej.

Na posiedzeniu Zespołu obecni byli eksperci z Kolegium Społecznego UR: Prof. Ryszard Pęczkowski, Prof. Janusz Miąso, Prof. Marta Wrońska, oraz dr Jakub Czopek i mgr Piotr Karaś, którzy pracują  w zespołach zadaniowych: drugim i czwartym.

W spotkaniu wziął także udział  Pan dr Rafał Lew-Starowicz, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Edukacji.

 

Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

Zdjęcia: mgr Piotr Karaś,

oraz z: Galeria Fotografii APS w Warszawie

 

This entry was posted in Aktualności, Katedra. Bookmark the permalink.