Ks. dr hab. prof. UR Janusz Miąso

ks. dr hab. prof. UR Janusz Miąso – zamieszkały w Rzeszowie ksiądz katolicki, magister teologii, doktor pedagogiki; studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym w Tarnowie afiliowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a następnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w trybie dziennym ukończył studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie z pedagogiki. Równocześnie ukończył studia doktoranckie z teologii i psychologii życia wewnętrznego w KUL. Przebywał ponadto na rocznym naukowym stypendium doktoranckim w Cesarskim Uniwersytecie w Grazu w Austrii. W latach 2000/2001 pełnił funkcję osobistego sekretarza Biskupa Rzeszowskiego.

Od roku 2001 dziennikarz Katolickiego Radia Via w Rzeszowie, pełniący funkcję dyrektora programowego a póżniej doradcy dyrektora w sprawach programowych. Od 2000 roku wykładowca pedagogiki i dydaktyki w Instytucie Teologicznym w Rzeszowie.

Od 2001 adiunkt – doktor w Instytucie Pedagogiki, w Zakładzie Edukacji Medialnej i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w komunikacji społecznej (szczególnie interpersonalnej), antropologii kulturowej, edukacji medialnej a ponadto psychologii życia wewnętrznego. Należy do Światowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej a od 2004 roku do Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Polskiej Akademii Nauk.

Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich, autor wielu artykułów oraz książki „Antropologia – wychowanie – miłość”, Rzeszów 2004. Gospodarz cyklicznej cotygodniowej audycji na antenie radia Via „W kręgu nauki” (wtorek 21.40 – 103,8 FM) a także autor wielu innych audycji radiowych (np. codzienna ewangelia). Systematycznie współpracuje z Radiem Rzeszów.

Pasje – Bóg, człowiek, nauka, muzyka, radio, sport, podróże, motoryzacja i wiele innych.

e-mail: jmiaso@ur.edu.pl

This entry was posted in Ks. dr hab. prof. UR Janusz Miąso, Pracownicy. Bookmark the permalink.