mgr Piotr Karaś

 

mgr Piotr Karaś – asystent w Katedrze Badań Społeczeństwa Zmediatyzowanego

Kontakt:

Instytutu Pedagogiki
Katedra Badań Społeczeństwa Zmediatyzowanego
ul. ks. J. Jałowego 24
35-010 Rzeszów p. 220
tel. 17 872 18 21

e-mail: ptrkaras[at]ur.edu.pl

 

absolwent WSP w Rzeszowie, ukończył studia na kierunku wychowanie techniczne o specjalności nauczycielskiej. Na Politechnice Rzeszowskiej ukończył studia podyplomowe w zakresie inżynierii oprogramowania. Specjalizuje się w  administrowaniu i wykorzystaniu sieci komputerowych w dydaktyce, zastosowaniu komputerów w edukacji, edukacji zdalnej, e-learningu. Administruje siecią komputerową w tym serwerami edukacji na odległość oraz stroną WWW  w Katedrze Pedagogiki Medialnej  Uniwersytetu Rzeszowskiego, podstroną Instytutu Pedagogiki UR.

Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Doświadczenia zawodowe:

 • nauczyciel technicznych środków kształcenia  w Studium Nauczycielskim Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Łańcucie.
 • nauczyciel informatyki w II LO w Łańcucie w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Łańcucie.
 • nauczyciel informatyki i technologii informacyjnych w I LO w Łańcucie
 • nauczyciel informatyki w Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łańcucie
 • prowadził zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych podyplomowych WSP w Rzeszowie,
 • prowadzi zajęcia na UR z przedmiotów ICT, e-learning, edukacja zdalna, edukacja na odległość, edytory tekstów, technologie internetowe.

Publikacje:

 1. Karaś P.: Rozwój komunikacji medialnej w oparciu o sieć komputerową w szkole. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Media a Edukacja”. Poznań, 7-9.04.1997 r.
 2. Karaś P., Pęczkowski R., Wrońska M.:, Lokalna sieć komputerowa (Lokal Area Network – LAN ) w procesie dydaktycznym, [w]: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, Materiały 7 ogólnopolskiego sympozjum naukowego, Kraków, wrzesień 1997 r.
 3. Karaś P.: Sieć LAN w procesie dydaktycznym. Materiały Konferencji Naukowej nt.: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, Kraków, IX. 1998 r.
 4. Karaś P., Pęczkowski R., Wrońska M.,: Koncepcja programu edukacji medialnej nauczycieli. Materiały Konferencji Naukowej nt.: „Media a Edukacja”. Poznań, 18-21.04.1998.
 5. Karaś P., Hallada M., Łukasik A.: Wielkość czcionki hipertekstu a zapamiętywanie treści. Materiały Konferencji Naukowej nt.: „Media a Edukacja”. Poznań, 8-11.04.2000 r., s.548-554.
 6. Karaś P., Miąso J.: Nowe techniki komputerowe – czyżby nowy człowiek i nowa szkoła? (z pogranicza antropologii i technologii kształcenia) w: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, red. Janusz Morbitzer Kraków 2002, s.173-176.
 7. Miąso J., Karaś P.: Nauczyciel „ponad” czy „pod” komputerem? W:Komputer w edukacji: 13. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 26-27 września 2003 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania, Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2003, S. 174-178.
 8. Karaś P., Hallada M., Frączek B. Systemy oceny komputerowych programów edukacyjnych. (w:) Pająk K., Zduniak A.(red.) Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Dom Wydawniczy ELIPSA. Warszawa – Poznań 2004. s. 129 – 131.
 9. Karaś P., Hallada M. Frączek B. O szkole i edukacji na stronach polskich portali internetowych. (w:) Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Media a Edukacja”. Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi. Poznań 22 – 24 kwietnia 2004. płyta CD.
 10. Karaś P., Hallada M., Frączek B. Systemy oceny komputerowych programów edukacyjnych. Gazeta IT nr 8 (27) 16.05. 2004. przedruk
 11. Karaś P.: Edukacja zdalna w kształceniu nauczycieli. Materiały Konferencji Naukowej nt, I Międzynarodowej Konferencji Regionalnej ISATT Rzeszów Czudec 2004. [w:] Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, red. Dylak S., Pęczkowski R., Denicolo P., s. 335-340.
 12. Karaś P.: Edukacja zdalna w kształceniu nauczycieli – między realnością współczesności a wyzwaniami przyszłości. Materiały Konferencji Naukowej: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI w.: Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy i zagrożenia. Poznań-Warszawa 2005, s. 352-356.
 13. Karaś P.: E-learning w edukacji sojusznikiem przyszłości: Materiały Konferencji Naukowej nt, Media w wychowaniu chrześcijańskim Lublin 2010, s. 695-706
 14. Karaś P.: Internet jako medium kształcenia dorosłych. Materiały Międzynarodowej Konferencji [w:] VZDELAVANIE DOSPELYCH V POZNATKOVO ORIENTOVANEJ SPOLOCNOSTI, Preszov 2010 r. s. 129-135 CDISBN: 978-80-555-0152-9
 15. Karaś P., Miąso J., Komunikacja interpersonalna i technologie informacyjne – komunikacja równoległa – budowanie więzi transpokoleniowych w perspektywie społeczeństwa informacyjnego, (w:):Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov: zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove / ed. Beáta Balogová, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 56-64, ISBN: 978-80-555-0198-7, http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/pdf_doc/6.pdf
 16. Miąso J., Karaś P., Interpersonalna, interaktywna i permanentna edukacja przestrzenią budowania mostów międzypokoleniowych w perspektywie rekonstrukcjonizmu społeczeństwa sieciowego, [w:] Medzigeneračné mosty – vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity ISBN 978-80-555-0644-9; Materiały z konferencji 10 listopada 2011 r. w Preszowie
  https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova5/subor/miaso_karas.pdf 
 17. Karaś P.: Kompetencje e-nauczyciela w e-learningu: Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie / Marek Lukáč (ed.) Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013 S. 195-199, ISBN 978-80-555-0825-2: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1/subor/Karas.pdf
 18. Karaś P.: Pomiędzy mediami cyfrowymi a technologią. Bezpieczeństwo danych – aspekt edukacyjny (w:) „Człowiek – Media – Edukacja”: 23. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków, 27-28 września 2013 / red. nauk. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał; Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013 http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/karas.pdf
 19. Karaś P.: Współczesne technologie w edukacji, (w:) Współczesne media. Język mediów / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury Lublin: Wydawnictwo Uniwerstytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, S. 285-293, ISBN: 978-83-7784-261-4.
 20. Karaś P.: Edukacja zdalna – od teorii do praktyki (w:)„Człowiek – Media – Edukacja” red. J. Morbitzer, E. Musiał wyd. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: Kraków 2014 ss. 165-174, ISBN 978-83-7271-892-1
 21. Karaś P., Edukacja mobilna jako poszerzone środowisko edukacyjne W: Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015 ss. 133-139, ISBN 978-83-64927-39-3
 22. Karaś P., Karaś M.: Perspektywa rozwoju infrastruktury sieciowej w szkole (w:) Edukacja-Technika-Informatyka, Kwartalnik naukowy nr 4(14)2015, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss.153-156. p-ISSN: 2080-9069
 23. Karaś P.: Edukacja mobilna uczniów a infrastruktura informatyczna małej szkoły (w:) „Mała szkoła w przestrzeni medialnej” red.  M. Wrońska, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski 2016, ss. 85-97,  ISBN: 978-83-7996-235-8

  Certyfikaty 

Hobby: turystyka motocyklowa, klasyczne gatunki muzyki, nowoczesne technologie…

 

„Zawsze chciałem, aby mój komputer był tak samo łatwy w obsłudze, jak mój telefon. Moje życzenie urzeczywistniło się. Teraz nie wiem, jak używać mojego telefonu.” 

Bjarne Stroustrup (ur. 1950) – duński informatyk, twórca języka programowania C++.

 

 

 

 

This entry was posted in mgr Piotr Karaś, Pracownicy. Bookmark the permalink.