dr Bożena Dusza

adiunkt w Katedrze Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej

Kontakt:
Instytut Pedagogiki,
Katedra Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej
ul. ks. J. Jałowego 24
35-959 RZESZÓW
e-mail: bozena_dusza@o2.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Życie „codzienne” szkoły
 • Pedagogika medialna
 • Ewaluacja w edukacji

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

 • dobra książka
 • sport (w szczególności siatkówka)

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. B. Dusza, Sposoby bycia licealistów w roli ucznia, Rzeszów: Wyd. UR, 2011, s.208
 2. Kultura współczesna ramą sposobów bycia licealistów w roli ucznia (?) –  Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, red. Gańko –Karwowska M., Marek L., Zeszyt 7 Szczecin 2003.
 3. Problemy kształtowania tożsamości ucznia w warunkach medialnej tożsamości na sprzedaż, w:  Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, red. W. Strykowski, Poznań 2006,
 4. Piętno w szkole. Rozważania o (z)ranionej tożsamości uczniaw: Nauczyciel, między tradycją, a współczesnością,pod red. Eugenii Iwony Laski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007,
 5.  Sposoby bycia licealistów w roli ucznia – działania wobec nauczycieli. Doniesienie z badań, w: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty w perspektywie interdyscyplinarnej, red. R. Wawrzyniak – Beszterda, Poznań 2008, s. 163- 177
 6. Szkoła instytucją totalną? w: Kreowanie tożsamości szkoły. T 1 Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań, red. K. Chałas, Lublin: Wyd. KUL, 2009.
 7.  Sposoby bycia licealistów w roli ucznia – sposób bycia „dobrze wychowanego człowieka pracy” na lekcji. Doniesienie z badań, w: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,Edukacja a praca, red. R. Borzyszkowska, E. Lemańska – Lewandowska, P. Grzybowski, Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009.
 8. „Zboczeńcy” w szkole (?) – „osobowości społeczne” Floriana Znanieckiego inspirującą kategorią w badaniach młodzieży w: Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości, red. M. Chodkowska, A. Mach, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 230-237.
 9. Portret ucznia w świetle wypracowań licealistów (doniesienie z badań), w: Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, redM. Kowalski, A. Pawlak, A. Famuła – Jurczak, Impuls, Kraków, 2010, s. 181-189.
 10. Współcześni licealiści. Badanie sposobów bycia w roli ucznia (z wykorzystaniem koncepcji Floriana Znanieckiego),w: Dudzikowa M., Czerepaniak – Walczak, (red.) Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty t.5, Gdańsk GWP 2010, s. 401 – 415.
 11. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia w kontekście ich środowiska rodzinnego w: N. Pikuła (red.) Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2010, s. 145 – 156.
 12. Czy liceum może być miejscem marginalizacji? w: E. Chodkowska, M. Uberman (red.) Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętego w szkole ogólnodostępnej, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011, s. 115-121.
 13. „Uczeń przeciętny”- krytyczny odbiorca mediów czy kibic?, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Technologie edukacyjne – Tradycja. Współczesność. Przewidywana przyszłość, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 156-167.
 14. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia, w kontekście kultury popularnej, w: A. Gromkowska – Melosik, Z. Melosik,Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop – kulturowe (re)interpretacje, Impuls, Kraków, 2012, s. 217-229.
 15. Edukacja medialna – zaniedbany obszar w domu i w szkole, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Nowe media w edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 184-198
This entry was posted in dr Bożena Dusza. Bookmark the permalink.