E-learning

W Katedrze Pedagogiki Medialnej działają 3 platformy e-learningowe oparte na systemie MOODLE.

Na stronie http://www.mentor.univ.rzeszow.pl studenci mają dostęp do materiałów z przedmiotu Technologie informacyjne.

Moodle stanowi doskonałe środowisko dla studentów kierunku pedagogika, specjalność pedagogika medialna do tworzenia własnych kursów e-learningowych w ramach przedmiotu Edukacja na odległość, Metodyka nauczania na odległość, E-learning. W tym celu została uruchomiona osobna platforma pod adresem http://www.eureka.ur.edu.pl

Platforma na stronie http://www.omega.ur.edu.pl jest miejscem testowania funkcjonalności zasobów i aktywności Moodle.