Uniwersytet III Wieku

W Katedrze Pedagogiki Medialnej UR, w semestrze letnim 2015/2016 w każdy czwartek w godz. 09.30-11.00 (grupa zaawansowana) oraz 11.00 do 12.30 (grupa początkująca) w sali 213 odbywają się zajęcia z technologii informacyjnych. Uczestnikami zajęć są Słuchacze Uniwersytetu III Wieku.

Zajęcia prowadzą: dr hab. prof. UR Marta Wrońska, mgr Piotr Karaś

Grupa początkująca będzie realizować następujące tematy:

 •  posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki i komunikowania się środkami informacyjnymi,
 • grafika komputerowa (Paint)- tworzenie obrazów graficznych z wykorzystaniem wybranych narzędzi (ołówek, pędzel, koło, elipsa, prostokąt itp.)
 • zastosowanie i wykorzystanie wybranych programów użytkowych: edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów prezentacyjnych, baz danych),
 • podstawy Internetu

Grupa zaawansowana będzie realizować następujące tematy:

 • zmiany w Microsoft Office ver. 2007/2010/2013 w stosunku do poprzedniej wersji
 • praca w sieci Internet (zdefiniowanie pojęcia sieci komputerowej LAN, korzystanie z zasobów informacyjnych oraz komunikacja w sieci Internet, Cloud Computing)
 • zakładanie konta poczty elektronicznej, obsługa programów pocztowych
 • wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, załączniki
 • tworzenie strony internetowej
 • tworzenie galerii fotografii na stronie internetowej
 • komunikatory on-line i off-line
 • tworzenie filmów w Movie Maker
 • dyski wirtualne
 • CMS WordPress
 • prezentacje Prezi